De kantinecommissie zorgt voor de exploitatie van de bar en de inkoop van alle dranken en versnaperingen. TV Ophemert werkt niet met een bardienst, maar vraagt aan deelnemers aan de evenementen om een bardienst op zich te nemen. Voor de bardienst is het verplicht een certificaat verantwoord alcohol schenken te halen en in te leveren bij de kantinecommissie. De kantinecommissie  bestaat uit:

Ada van Hemert, voorzitter

Aart van Hemert, lid

Lex Medendorp, lid

Voor leden die het certificaat willen halen (en het vergt slechts enkele minuten van je tijd) volgt hier de link:

Vrijwilligerswerk Academie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Sandy Boeije door te mailen naar voorz@tvophemert.nl