Bestuur

Sandy Boeije: voorzitter, voorz@tvophemert.nl

Kees van Houselt: secretaris, secr@tvophemert.nl, 0344-652645

Gerrit van de Westeringh: penningmeester, gerritwesteringh@gmail.com, 06-10933040

Sandy Boeije: algemeen bestuurslid, sandy.boeije@ziggo.nl, 06-20111118

Femke Jansen: algemeen bestuurslid, femke@hamariti.nl, 06-51742677