Bestuur

Lex Medendorp: voorzitter, voorz@tvophemert.nl, 0344-605109/06-25075012

Kees van Houselt: secretaris, secr@tvophemert.nl, 0344-652645

Gerrit van de Westeringh: penningmeester, gerritwesteringh@gmail.com, 06-10933040

Sandy Boeije: algemeen bestuurslid, sandy.boeije@ziggo.nl, 06 20111118

Femke Jansen: algemeen bestuurslid, femke@hamariti.nl, 06-51742677

 

 

 

Evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

BuienRadar